Przejdź do treści

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU PODKLUCZYK.PL DOSTĘPNEGO POD ADRESEM www.podkluczyk.pl (DALEJ “SERWIS”).

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś czuł się komfortowo w czasie korzystania z naszych usług. Z tego powodu poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis.

Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest Collect Estate sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-135) adresem ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod nr KRS 0000809489, NIP 7272839482, nr REGON 38465928200000, kapitał zakładowy 10.000,00 zł.

Dane kontaktowe Administratora:

kontakt@podkluczyk.pl

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz korzystać z Serwisu, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz świadczeniem oferowanych w jego ramach usług (“Usługi”).

OFEROWANE USŁUGI

Usługi świadczone przez nasz Serwis w szczególności, ale nie wyłącznie, polegają na:

 • założenie i prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie,
 • udostępnienie Aplikacji przez sieć Internet na zasadach opisanych w Regulaminie,
 • udostępnienie miejsca na serwerze na potrzeby przechowywania przetwarzanych za pomocą Aplikacji danych Użytkownika,
 • tworzenie strony internetowej Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji oraz udostępnienie miejsca na serwerze (hosting) w celu przechowywania danych przetwarzanych przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji.

PRZETWARZANIE DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

CEL PRZETWARZANIA

W zależności od tego na co się zdecydujesz może to być:

 • świadczenie usług oferowanych w serwisie, w tym w szczególności wysyłanie automatycznych powiadomień o nowych wyszukiwaniach zgodnych z filtrami zdefiniowanymi przez Użytkownika
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług inny niż newsletter, tj. oparty na Twojej zgodzie
 • Przesyłanie newslettera

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do zawarcia Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • Twoja zgoda wyrażona w Serwisie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, w szczególności związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu danych w celach statystycznych oraz analitycznych co pozwala nam na optymalizację naszego Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

PODANIE DANYCH

Podanie danych osobowych w naszym Serwisie jest dobrowolne, ale w większości przypadków konieczne do świadczenia Usług oferowanych przez Serwis, w szczególności do:

 • utworzenia konta Użytkownika
 • otrzymywania automatycznych powiadomień o wyszukiwaniach zgodnych z filtrami utworzonymi przez użytkownika

TWOJE PRAWA

W każdej chwili masz prawo:

 • dostępu do twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • żądania usunięcia
 • żądania ograniczenia przetwarzania
 • przeniesienia danych do innego administratora danych

a także prawo:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • z przyczyn związanych zTwoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących ciebie danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Nasze dane kontaktowe to: kontakt@podkluczyk.pl.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

ZAMIESZCZENIE TREŚCI W SERWISIE

Jeśli zdecydujesz się zostawić komentarz na blogu w Serwisie (www.podkluczyk.pl/blog) – jego treść może zostać opublikowana w Serwisie. Część Twoich danych, takich jak podpis, którego użyłeś do pozostawienia komentarza będzie widoczna dla innych użytkowników Serwisu.

PROFILOWANIE

W naszym Serwisie automatycznie dopasowujemy treści (zwłaszcza marketingowe) do Twoich zainteresowań i potrzeb, tj. dokonujemy profilowania, wykorzystując do tego Twoje dane.

W Serwisie nie dokonujemy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje wywołujące wobec ciebie skutki prawne lub wpływające na ciebie w podobnie istotny sposób.

OKRES PRZETWARZANIA

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania twoich danych lub
 • ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku naszą współpracą przez każdą ze stron lub
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
 • zostanie przyjęty twój sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
 • w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

ODBIORCY DANYCH (ZEWNĘTRZNE USŁUGI, Z KTÓRYCH KORZYSTAMY)

W naszym Serwisie korzystamy z usług innych podmiotów, które świadczą dla nas usługi wspierające naszą działalność. Tym samym Twoje dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce.

 • Dostawca płatności (Przelewy24)
 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
 • hostingodawca
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 • podmiot zapewniający system mailingowy
 • biuro księgowe
 • podmiot ułatwiający optymalizację Serwisu
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • portale społecznościowe
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
 • dostawca oprogramowania i usług potrzebnych do prowadzenia sklepu internetowego