Przejdź do treści
podkluczyk.pl » Blog » Bezpieczny kredyt 2% – dla kogo jest dofinansowanie?

Bezpieczny kredyt 2% – dla kogo jest dofinansowanie?

bezpieczny kredyt 2% dla kogo jest dofinansowanie

Zapytaliśmy ekspertów do spraw kredytów o warunki jakie należy spełnić aby uzyskać dofinansowanie z programu bezpieczny kredyt 2%. Dla kogo jest kredyt oraz jakie są wykluczenia w programie kredytów hipotecznych z dofinansowaniem. Na nasze pytania odpowiada Michał Woszczek z firmy MERIDIAN Doradcy Kredytowi z Łodzi. Zapraszamy do lektury pierwszej części rozmowy z Michałem Woszczkiem składającej się na serię ekspercką dotyczącą bezpiecznego kredytu 2%.

Dla kogo jest bezpieczny kredyt 2%?

Kto może być adresatem Bezpieczny kredyt 2 procent?

Kredyt będzie mogła uzyskać osoba (singiel) do 45 roku życia lub małżeństwo lub osoby w związku nieformalnym wychowujące wspólnie dziecko, które nie mają i nie miały mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich. Kredyt nie przysługuje osobom w związku nieformalnym bez wspólnych dzieci.


Czy z programu Bezpieczny kredyt 2% mogą korzystać Ukraińcy i obcokrajowcy mieszkający i pracujący w Polsce?

Tak, mogą.

Czy obcokrajowcy z kartą pobytu mają prawo do ubiegania się o Bezpieczny kredyt 2%?

Jeżeli tworzą gospodarstwo domowe w Polsce albo z osobą z Polski, mają takie prawo.

Czy osoby w związku partnerskim bez wspólnego dziecka mogą razem przystąpić do programu Bezpieczny kredyt 2%?

Nie, nie mogą.

Czy związki nieformalne muszą się razem rozliczać?

Nie, muszą mieć wspólne dziecko.

Jeśli małżeństwo posiada rozdzielność majątkową, czy obydwoje muszą wnioskować o kredyt?

Ustawa ma zaspokoić potrzeby gospodarstwa domowego. Pomimo rozdzielności majątkowej oboje partnerów musi spełniać wymogi ustawy. Czyli powinni przystąpić razem do kredytu.

Jeśli klient mieszkał wcześniej z partnerem/ partnerką (prowadził wspólne gosp. domowe), czy po zakupie nieruchomości będą oni stanowić wspólne gospodarstwo domowe?

Zgodnie z ustawą związek partnerski bez dziecka nie jest gospodarstwem domowym.

Czy para nie będąca małżeństwem musi mieć wspólne dziecko, czy może być to dziecko tylko jednego z rodziców?

Musi być wspólne dziecko pary.

dla kogo jest bezpieczny kredyt 2%
MERIDIAN Doradcy Kredytowi o Bezpiecznym kredycie 2%

Inne warunki przed przystąpieniem do programu Bezpieczny kredyt 2%

Jeśli klient wybudował na swojej działce dom do stanu surowego otwartego i go sprzedał – czy w takim wypadku jest spełnione kryterium bycia właścicielem domu? Budynek nie był oddany do użytkowania.

Nie był właścicielem nieruchomości mieszkalnej, więc może przystąpić do programu.

Czy posiadanie do 50% udziału w nieruchomości mieszkalnej w wyniku spadku w 2 i więcej nieruchomościach wyklucza z programu?

Tak, wyklucza.

Właścicielem działki jest obecnie rodzic, przepisuje działkę na córkę, która będzie na niej budować dom – czy można skorzystać z kredytu?

Tak.

Jeżeli klient podpisał w umowę kredytową, ale nie uruchomił kredytu, może uczestniczyć w programie?

Jest stroną umowy o kredyt hipoteczny, czyli nie może. Jeśli odstąpi od umowy, może przystąpić do programu.

Czy klient, który posiadał 50% udziałów w nieruchomości mieszkalnej, może przystąpić do programu? Udziały nabył wspólnie z bratem w drodze spadku po zmarłej babci?

Jeżeli nie mieszka w tej nieruchomości od co najmniej 12-tu miesięcy, może przystąpić do programu.

Czy osoby trzecie, np. rodzice mogą przystąpić do kredytu, nie będą właścicielami nieruchomości, aby poprawić zdolność kredytową kredytobiorcy?

Założenie programu wyklucza współkredytobiorców, którzy nie będą właścicielami nieruchomości.

Czy posiadanie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu wyklucza z programu?

Ustawa nie przewiduje prawa lokatorskiego jako wykluczenia. Odnosząc się do zapisów ustawy odnośnie prowadzenia gospodarstwa kredytobiorca musi zamieszkać w nabywanym lokalu.

Czy z programu może skorzystać osoba która, jest współwłaścicielem trzech nieruchomości, ale jej udział łącznie nie przekracza 50%?

Nie. Można mieć udział tylko w jednej nieruchomości.

Co z klientami mieszkającymi w Polsce ale otrzymującymi dochód w Euro?

Kredyt będzie udzielony w PLN. Tacy klienci nie dostaną dopłat.

Jeśli klient kupił działkę z rozpoczętą budową, czy może wnioskować o zakup z dokończeniem budowy?

Tak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *