podkluczyk.pl » Blog » Niewielkie spadki cen mieszkań w październiku

Niewielkie spadki cen mieszkań w październiku

niewielkie spadki cen mieszkań; więcej niż wyszukiwarka mieszkań

Październik przyniósł wyczekiwane wyhamowanie cen nieruchomości w Polsce. Analizując oferty sprzedaży nieruchomości w skali całego kraju w minionym miesiącu można zaobserwować niewielkie spadki cen mieszkań. Czy jest to chwilowe wyhamowanie wzrostów cen spowodowane drugą falą epidemii koronawirusa, czy trwała zmiana trendu?

Spadki cen mieszkań – w skali całego kraju brak jednoznacznych sygnałów

W porównaniu z miesiącami poprzednimi ceny nieruchomości w skali całego kraju przestały rosnąć. To już trzeci kolejny miesiąc kiedy średnia cena metra kwadratowego mieszkania w Polsce minimalnie spada. Zarówno we wrześniu jak i w sierpniu obserwowaliśmy wyższe wartości średniej, która w minionym miesiącu wyniosła 7 908 zł/mkw. W październiku przeciętna cena metra kwadratowego mieszkania w Polsce była co prawda minimalnie wyższa niż we wrześniu, ale wartość 7 326 zł/mkw. przewyższa raptem o 0,6% medianę cen we wrześniu.

NIEWIELKIE SPADKI CEN MIESZKAŃ W PAŹDZIERNIKU - histogram

Większa podaż ofert sprzedaży nieruchomości

W październiku według danych multiwyszukiwarki podkluczyk.pl wyraźnie wzrosła ilość ogłoszeń dotyczących sprzedaży nieruchomości. Liczba unikalnych ofert sprzedaży mieszkań w porównaniu z wrześniem wzrosła o ponad 60% i wyniosła prawie 70 tys. w skali całego kraju. To wyraźne odreagowanie i sygnał powrotu do normy jeśli chodzi o miesięczną ilość unikalnych ogłoszeń dla Polski.

W 12 województwach spadki cen mieszkań

W porównaniu z wrześniem w skali województw w aż 12 regionach odnotowano spadek przeciętnej ceny metra kwadratowego mieszkania. Jedynie w lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i lubelskim mediana cen metra kwadratowego mieszkania nieznacznie wzrosła. Warte odnotowania jest to, że to pierwszy miesiąc od początku 2020 roku kiedy w województwie mazowieckim cena przeciętna nie wzrosła.

NIEWIELKIE SPADKI CEN MIESZKAŃ W PAŹDZIERNIKU - województwa

Aż 9 województw z medianą cen poniżej 6 tysięcy

Październik 2020 roku jest również pierwszym miesiącem, w którym w aż 9 województwach mediana cen metra kwadratowego mieszkania nie przekroczyła 6 tys. zł/mkw. Ponadto w dwóch – lubuskim i opolskim, przeciętna cena metra kwadratowego mieszkania nie przekroczyła 5 tys. zł/mkw. Takie niewielkie, ale zauważalne spadki cen mieszkań mogą zwiastować trwałe wyhamowanie wzrostów cen nieruchomości w wielu regionach.

Spadki cen mieszkań – w 9 miastach wojewódzkich cena poniżej średniej z ostatnich 3 miesięcy

W ponad połowie miast wojewódzkich w październiku odnotowano spadki cen mieszkań w porównaniu do średniej ceny z poprzedzających 3 miesięcy. Po raz pierwszy zdarzyło się to nawet w stołecznej Warszawie. Kolejny miesiąc z rzędu ceny przeciętne maleją w Gdańsku. Jednoczesne wzrosty cen w Krakowie spowodowały, że przeskoczył on Gdańsk i został drugim najdroższym miastem w Polsce.

NIEWIELKIE SPADKI CEN MIESZKAŃ W PAŹDZIERNIKU - miasta wojewódzkie

W kilku miastach wojewódzkich ceny maleją od kilku miesięcy

Wyraźny trend na spadki cen mieszkań w perspektywie zarówno ostatnich 3 jak i 6 miesięcy zaobserwować można w Gdańsku, Katowicach, Toruniu oraz Białymstoku. Ponadto we Wrocławiu, Bydgoszczy oraz Gorzowie Wielkopolskim ceny przeciętne z października są niższe niż średnia z ostatnich 6 miesięcy mimo iż średnia z ostatnich 3 miesięcy przewyższa cenę z półrocza.

Nadal najdroższe są kawalerki

Niezmiennie we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce najwyższe przeciętne ceny ofertowe metra kwadratowego osiągają najmniejsze mieszkania. Coraz wyraźniejsza staje się różnica cen między najmniejszymi a największymi mieszkaniami. W większości miast wojewódzkich różnica ta oscyluje w granicach 1-2 tys. zł/mkw. Jednak w rekordowym Rzeszowie przeciętna cena kawalerki wynosi 8,5 tys. zł/mkw., podczas gdy przeciętna cena mieszkania większego niż 70 mkw. to 5,5 tys. zł/mkw. Daje to różnicę aż 3 tys. zł/mkw. pomiędzy największymi i najmniejszymi mieszkaniami.

grupy powierzchniowe mieszkań

Czy spadki cen mieszkań będą kontynuowane?

Jest duże prawdopodobieństwo, że w najbliższych miesiącach nie wydarzy się nic co spowodowałoby wzrosty cen nieruchomości. Wręcz przeciwnie, druga fala wzrostu zachorowań na COVID-19 oraz idące za nią rządowe restrykcje ograniczające aktywność Polaków spowodują raczej zastój na rynku mieszkaniowym. Czynnikiem, który z kolei może wpłynąć na wzrost podaży ofert sprzedaży nieruchomości może być fakt, że wakacje kredytowe wprowadzone wiosną na pół roku dla wielu właścicieli kończą się na przełomie października i listopada. Właściciele nieruchomości, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji zawodowej mogą rozważać sprzedaż mieszkania obciążonego hipoteką dopóki ceny nieruchomości są jeszcze wysokie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *