Przejdź do treści
podkluczyk.pl » Blog » Niewielkie spadki cen mieszkań w październiku

Niewielkie spadki cen mieszkań w październiku

niewielkie spadki cen mieszkań; więcej niż wyszukiwarka mieszkań

Październik przyniósł wyczekiwane wyhamowanie cen nieruchomości w Polsce. Analizując oferty sprzedaży nieruchomości w skali całego kraju w minionym miesiącu można zaobserwować niewielkie spadki cen mieszkań. Czy jest to chwilowe wyhamowanie wzrostów cen spowodowane drugą falą epidemii koronawirusa, czy trwała zmiana trendu?

Spadki cen mieszkań – w skali całego kraju brak jednoznacznych sygnałów

W porównaniu z miesiącami poprzednimi ceny nieruchomości w skali całego kraju przestały rosnąć. To już trzeci kolejny miesiąc kiedy średnia cena metra kwadratowego mieszkania w Polsce minimalnie spada. Zarówno we wrześniu jak i w sierpniu obserwowaliśmy wyższe wartości średniej, która w minionym miesiącu wyniosła 7 908 zł/mkw. W październiku przeciętna cena metra kwadratowego mieszkania w Polsce była co prawda minimalnie wyższa niż we wrześniu, ale wartość 7 326 zł/mkw. przewyższa raptem o 0,6% medianę cen we wrześniu.

NIEWIELKIE SPADKI CEN MIESZKAŃ W PAŹDZIERNIKU - histogram

Większa podaż ofert sprzedaży nieruchomości

W październiku według danych multiwyszukiwarki podkluczyk.pl wyraźnie wzrosła ilość ogłoszeń dotyczących sprzedaży nieruchomości. Liczba unikalnych ofert sprzedaży mieszkań w porównaniu z wrześniem wzrosła o ponad 60% i wyniosła prawie 70 tys. w skali całego kraju. To wyraźne odreagowanie i sygnał powrotu do normy jeśli chodzi o miesięczną ilość unikalnych ogłoszeń dla Polski.

W 12 województwach spadki cen mieszkań

W porównaniu z wrześniem w skali województw w aż 12 regionach odnotowano spadek przeciętnej ceny metra kwadratowego mieszkania. Jedynie w lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i lubelskim mediana cen metra kwadratowego mieszkania nieznacznie wzrosła. Warte odnotowania jest to, że to pierwszy miesiąc od początku 2020 roku kiedy w województwie mazowieckim cena przeciętna nie wzrosła.

NIEWIELKIE SPADKI CEN MIESZKAŃ W PAŹDZIERNIKU - województwa

Aż 9 województw z medianą cen poniżej 6 tysięcy

Październik 2020 roku jest również pierwszym miesiącem, w którym w aż 9 województwach mediana cen metra kwadratowego mieszkania nie przekroczyła 6 tys. zł/mkw. Ponadto w dwóch – lubuskim i opolskim, przeciętna cena metra kwadratowego mieszkania nie przekroczyła 5 tys. zł/mkw. Takie niewielkie, ale zauważalne spadki cen mieszkań mogą zwiastować trwałe wyhamowanie wzrostów cen nieruchomości w wielu regionach.

Spadki cen mieszkań – w 9 miastach wojewódzkich cena poniżej średniej z ostatnich 3 miesięcy

W ponad połowie miast wojewódzkich w październiku odnotowano spadki cen mieszkań w porównaniu do średniej ceny z poprzedzających 3 miesięcy. Po raz pierwszy zdarzyło się to nawet w stołecznej Warszawie. Kolejny miesiąc z rzędu ceny przeciętne maleją w Gdańsku. Jednoczesne wzrosty cen w Krakowie spowodowały, że przeskoczył on Gdańsk i został drugim najdroższym miastem w Polsce.

NIEWIELKIE SPADKI CEN MIESZKAŃ W PAŹDZIERNIKU - miasta wojewódzkie

W kilku miastach wojewódzkich ceny maleją od kilku miesięcy

Wyraźny trend na spadki cen mieszkań w perspektywie zarówno ostatnich 3 jak i 6 miesięcy zaobserwować można w Gdańsku, Katowicach, Toruniu oraz Białymstoku. Ponadto we Wrocławiu, Bydgoszczy oraz Gorzowie Wielkopolskim ceny przeciętne z października są niższe niż średnia z ostatnich 6 miesięcy mimo iż średnia z ostatnich 3 miesięcy przewyższa cenę z półrocza.

Nadal najdroższe są kawalerki

Niezmiennie we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce najwyższe przeciętne ceny ofertowe metra kwadratowego osiągają najmniejsze mieszkania. Coraz wyraźniejsza staje się różnica cen między najmniejszymi a największymi mieszkaniami. W większości miast wojewódzkich różnica ta oscyluje w granicach 1-2 tys. zł/mkw. Jednak w rekordowym Rzeszowie przeciętna cena kawalerki wynosi 8,5 tys. zł/mkw., podczas gdy przeciętna cena mieszkania większego niż 70 mkw. to 5,5 tys. zł/mkw. Daje to różnicę aż 3 tys. zł/mkw. pomiędzy największymi i najmniejszymi mieszkaniami.

grupy powierzchniowe mieszkań

Czy spadki cen mieszkań będą kontynuowane?

Jest duże prawdopodobieństwo, że w najbliższych miesiącach nie wydarzy się nic co spowodowałoby wzrosty cen nieruchomości. Wręcz przeciwnie, druga fala wzrostu zachorowań na COVID-19 oraz idące za nią rządowe restrykcje ograniczające aktywność Polaków spowodują raczej zastój na rynku mieszkaniowym. Czynnikiem, który z kolei może wpłynąć na wzrost podaży ofert sprzedaży nieruchomości może być fakt, że wakacje kredytowe wprowadzone wiosną na pół roku dla wielu właścicieli kończą się na przełomie października i listopada. Właściciele nieruchomości, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji zawodowej mogą rozważać sprzedaż mieszkania obciążonego hipoteką dopóki ceny nieruchomości są jeszcze wysokie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *