Przejdź do treści
podkluczyk.pl » Blog » Rynek nieruchomości w Polsce oczami Polaków – badanie

Rynek nieruchomości w Polsce oczami Polaków – badanie

rynek nieruchomości w Polsce oczami Polaków - badanie

W dzisiejszym wpisie prezentujemy wyniki badania ankietowego przeprowadzonego na przełomie stycznia i lutego. W badaniu, udostępnionym na portalach społecznościowych, zgodziło się wziąć udział 615 osób. Badanie zostało zatytułowane Rynek nieruchomości w Polsce oczami Polaków i poruszało dwa tematy. W pierwszej części badania ankietowani wypowiedzieli się o tym jak postrzegają w tej chwili rynek nieruchomości w Polsce. W drugiej części badania wiodącym tematem była dostępność okazyjnych ofert sprzedaży nieruchomości w internecie. Zapraszamy do lektury wyników badania.

Rynek nieruchomości w Polsce w 2022

Pierwsze pytanie w badaniu miało na celu zorientowanie się w aktualnych i przyszłych zamiarach ankietowanych. Na pytanie Jaki jest Twój aktualny stosunek do rynku nieruchomości niemal 65% osób odpowiedziało, że nie poszukuje aktualnie nieruchomości do zakupu. 30% osób ankietowanych deklaruje poszukiwanie nieruchomości na cele mieszkaniowe, a nieco ponad 5% poszukuje mieszkania na cele inwestycyjne. Wiele ma się jednak zmienić w najbliższych 5 latach w opinii ankietowanych. W perspektywie 5-letniej ta sama grupa ankietowanych już w większości (ponad 55%) zakłada poszukiwanie nieruchomości na cele mieszkaniowe. Ponad dwukrotnie rośnie również odsetek (do 12,4%) osób planujących zakup nieruchomości w celach inwestycyjnych. Cele inwestycyjne zdefiniowane zostały jako: lokata kapitału, mieszkanie na wynajem, mieszkanie na flipa). Warto zaznaczyć, że przeważająca większość respondentów (niecałe 90%) zadeklarowała wiek w przedziale 20 – 40 lat.

rynek nieruchomości w Polsce - szukam nieruchomości na cele inwestycyjne; szukam nieruchomości na cele mieszkaniowe - ankieta

Czy nieruchomości w Polsce są zbyt drogie?

W dalszej części badania ankietowani wypowiedzieli się na temat aktualnych cen nieruchomości. Respondenci mieli ustosunkować się do stwierdzenia Nieruchomosci w Polsce w 2022 roku są zbyt drogie. Przeważająca większość 95% ankietowanych zgadza się z tym stwierdzeniem (78,7% zgadza się zdecydowanie, a 16,3% raczej się zgadza). Ciekawe jest to, że mimo już wysokich cen nieruchomości ponad 86% osób odpowiedziało, że zgadza się ze stwierdzeniem Ceny nieruchomości w Polsce będą nadal rosły w 2022 roku. Ze stwierdzeniem tym 38% zgodziło się zdecydowanie, a kolejne 48% osób wybrało odpowiedź raczej się zgadzam. Może to oznaczać, że ankietowani uważają, że nieruchomości w Polsce są zbyt drogie, np. w stosunku do zarobków. Jednocześnie respondenci mogą być świadomi trendów na rynku nieruchomości w Polsce i antycypować dalsze wzrosty cen na rynku nieruchomości w Polsce. Tylko około 6% ankietowanych nie spodziewa się dalszych wzrostów cen nieruchomości, a 7,5% respondentów nie ma na ten temat zdania.

Ceny nieruchomości są zbyt drogie, ceny nieruchomości w Polsce będą nadal rosły w 2022 roku; ankieta

Zainteresowanie rynkiem nieruchomości w Polsce wśród Polaków

Kolejne pytania miały oszacować stopień zainteresowania kierunkiem zmian cen na rynku nieruchomości w Polsce wśród ankietowanych. Zdecydowana większość 93% respondentów deklaruje zainteresowanie tym w jakim kierunku zmierzają ceny nieruchomości w Polsce. 58% zdecydowanie zgodziło się ze stwierdzeniem, a 35% raczej się zgodziło. Około 5% osób biorących udział w badaniu odpowiedziało, że nie ma zdania. Niecałe 2% nie interesuje się kierunkiem zmian cen nieruchomości w Polsce.

Z kolei, ze stwierdzeniem Czytam raporty dotyczące cen nieruchomości w Polsce, zgodziło się sumarycznie niemal 61% respondentów (raczej 38,4 oraz zdecydowanie 22,4%). Około 27% ankietowanych zadeklarowało, że nie czyta raportów cen nieruchomości, a niemal 13% osób wybrało odpowiedź nie mam zdania. Okazuje się, że istnieją osoby, które deklarują zainteresowanie kierunkiem zmian cen nieruchomości w Polsce, ale nie czytają raportów cen nieruchomości w Polsce. Może to oznaczać, że czerpią wiedzę z innych źródeł i opracowań. Może to również oznaczać, że nie jest łatwo dotrzeć do raportów cen nieruchomości w Polsce. Jeśli prawdziwe jest drugie przypuszczenie to zachęcamy do śledzenia bloga oraz zapisanie się na newsletter podkluczyk.pl.

Świadomość cen nieruchomości w Polsce

Respondenci zapytani o świadomość rynku nieruchomości w Polsce ogółem oraz w swojej miejscowości w większości znają mniej więcej ceny nieruchomości. Prawie 86% ankietowanych wie (45,9% raczej wie, 41% zdecydowanie wie) jakie są ceny nieruchomości w Polsce na początku 2022 roku. Odsetek świadomych osób rośnie w pytaniu o ceny nieruchomości w mojej miejscowościniemal 97% (39,2 raczej zna, 56,7% zdecydowanie zna) ankietowanych zna ceny nieruchomości w swojej miejscowości. Około 6% respondentów deklaruje, że nie zna cen nieruchomości w Polsce, a kolejne niecałe 7% nie ma zdania.

Wiem jakie są ceny nieruchomości w Polsce i w mojej miejscowości w 2022 roku, badanie, ankieta

Czy nieruchomość łatwo znaleźć w internecie?

Druga część przeprowadzonego badania ankietowego dotyczyła postrzegania dostępności okazyjnych ofert sprzedaży nieruchomości w internecie. Ankietowani odpowiedzieli na pytanie czy w ogóle postrzegają internet jako źródło, w którym mogą znaleść ofertę sprzedaży nieruchomości dopasowaną do ich potrzeb. 37,1% zdecydowanie zgodziło się z takim stwierdzeniem, a 49% raczej się zgodziło. Nieco ponad 6% respondentów odpowiedziało, że oferty dopasowanej do swoich potrzeb nie znalazłoby w internecie. Niecałe 7% respondentów nie miało zdania na ten temat. Drugie pytanie stawiało tezę, że łatwo znaleźć jest okazyjną ofertę sprzedaży nieruchomości. Z takim stwierdzeniem większość nie zgodziła się – ponad 38% zdecydowanie, a niemal 46% raczej nie zgodziła się. Tylko około 6% respondentów uważa, że okazyjną ofertę sprzedaży nieruchomości łatwo znaleźć.

okazyjne oferty sprzedaży nieruchomości łatwo znaleźć na podkluczyk.pl

Przeszukiwanie nieruchomości online

Ponad 86% ankietowanych zgodziło się (31,4% raczej, 55% zdecydowanie) ze stwierdzeniem, że Znalezienie odpowiedniej oferty sprzedaży nieruchomości (…) wymaga przeszukania bardzo wielu portali z ogłoszeniami. 10% respondentów nie miało na ten temat zdania, a około 4% uważało przeciwnie. Ponad 80% osób zgodziło się ze stwierdzeniem, że powinien istnieć portal, w którym można przeszukać wszystkie ogłoszenia sprzedaży nieruchomości z internetu w jednym miejscu. 14% ankietowanych nie miało zdania na ten temat. Około 6% nie zgadza się z takim pomysłem. Możliwość przeszukiwania wszystkich ogłoszeń z internetu w jednym miejscu pozwala na szeroki przegląd rynku nieruchomości. Jednocześnie przeszukiwanie wielu portali z ogłoszeniami w jednym miejscu zajmuje tylko chwilę. Funkcjonalność taka dostępna jest również na portalu podkluczyk.pl. Już teraz możesz zapoznać się z ofertą i wypróbować za darmo wyszukiwarkę mieszkań i domów.

przeszukiwarka nieruchomości online
Znajdź okazję szukając nieruchomości online – wyszukiwarka mieszkań i domów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *