Przejdź do treści
podkluczyk.pl » Blog » Rodzaje gruntów – jaką działkę kupić?

Rodzaje gruntów – jaką działkę kupić?

rodzaje gruntów - jaką działkę kupić

Inwestowanie w grunt jest jedną z opłacalnych opcji ulokowania zgromadzonych funduszy. Można go zachować i wybudować na nim swój wymarzony dom, albo zwiększyć jego wartość, a później odsprzedać – tak, aby na nim zarobić. Zanim zdecydujesz się na zakup ziemi, sprawdź, jakie rodzaje gruntów masz do wyboru. W dzisiejszym artykule dowiesz się więcej na ten temat, aby podjąć odpowiednią decyzję. Mamy nadzieję, że poniższe informacje pomogą Ci zdecydować jaką działkę kupić.

Jeśli w Twojej głowie zapadła już decyzja o chęci kupienia ziemi, to zapewne w drugiej kolejności pojawiło się też pytanie – jaki grunt wybrać? Spieszymy z pomocą w tej kwestii. Rodzaje ziemi zostały sklasyfikowane i podzielone na 6 typów, a mówi o tym Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (to, co najbardziej będzie Cię interesowało, znajdziesz w załączniku nr 6). Należą do nich grunty budowlane, inwestycyjne, rekreacyjne, rolne, siedliskowe i leśne. Poniżej znajdziesz opis każdego z nich, dzięki czemu dopasujesz swoje oczekiwania do konkretnego rodzaju.

Jaką działkę kupić? Działki budowlane, rekreacyjne, rolne, inwestycyjne, siedliskowe, leśne.
Jaką działkę kupić? Działki budowlane, rekreacyjne, rolne, inwestycyjne, siedliskowe, leśne.

1. Grunt budowlany – działka pod zabudowę

Działka budowlana to taki rodzaj ziemi, który musi spełniać odpowiednie wymagania, aby powstał na nim budynek lub cały ich kompleks. Musi więc być odpowiednio duża, posiadać dostęp do drogi publicznej, a także mieć możliwość doprowadzenia do niej prądu, wody, gazu i kanalizacji.

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych określa dodatkowy podział gruntów, rozróżniając je na: tereny mieszkaniowe, obszary przemysłowe, inne tereny zabudowane, miejskie tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, a także strefy rekreacyjno-wypoczynkowe. Natomiast Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który określa każda gmina, dodatkowo systematyzuje cel i przeznaczenie ziemi: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, zabudowania usługowe, tereny sportu i rekreacji oraz obiekty handlowe o powierzchni ponad 2 tys. mkw.

Warto znać te podziały, jednak jeśli Twoim celem będzie postawienie domku jednorodzinnego, powinieneś skupić się na poszukiwaniu gruntu, który jest terenem mieszkaniowym z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

2. Grunt inwestycyjny

Działka inwestycyjna to inaczej także grunty przemysłowe. Brakuje formalnych informacji na temat charakterystyki takiej ziemi. Można więc przyjąć, że teren, który występuje w ewidencji gruntów jako obszar przemysłowy czy inny teren zabudowany oraz w MPZP jako zabudowa usługowa i obiekty handlowe, spełniają tego rodzaju wymogi. To właśnie tego rodzaju działki będziesz poszukiwał, jeśli jesteś inwestorem i zamierzasz wybudować kompleks biurowy, halę przemysłową, sklep lub całą galerię handlową.

3. Grunty o przeznaczeniu rekreacyjnym

Działka rekreacyjna także nie została odpowiednio zdefiniowana prawnie. Dlatego na potrzeby formalne, zalicza się do tego rodzaju ziemi te tereny, które zostały przeznaczone do celów stricte wypoczynkowych. Szukając takich ich w ewidencji gruntów, będą oznaczone jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, a w MPZP – tereny sportu i rekreacji lub ROD (czyli popularne Rodzinne Ogródki Działkowe).

Na tego rodzaju gruncie można postawić np. mały domek letniskowy, jeśli taki Ci się właśnie marzy. Należy jednak pamiętać, że według przepisów nie może to być obiekt całoroczny, a jedynie sezonowy. Dodatkowo, w przypadku gruntów rekreacyjnych, nie jest wymagane, aby miały one bezpośredni dostęp do mediów.

Jaką działkę kupić? Działki budowlane, rekreacyjne, rolne, inwestycyjne, siedliskowe, leśne.
Jaką działkę kupić? Działki budowlane, rekreacyjne, rolne, inwestycyjne, siedliskowe, leśne.

4. Działki rolne – przeznaczenie wyłącznie rolnicze

Grunty rolne są podzielone na kilka kategorii według Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (dokładne informacje na ten temat znajdziesz w art. 2 pkt 1 oraz 3). Należą do nich grunty orne, sady, łąki i pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane oraz pod rowami, tereny pod stawami, a także grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Szukając ich w MPZP, znajdziesz następujące oznaczenia: tereny rolnicze, zabudowa zagrodowa lub tereny obsługi produkcji rolniczej. Jeśli więc jesteś rolnikiem, poszukujesz działki pod uprawę lub zabudowę rolną, to właśnie ten rodzaj terenów będzie Cię interesował najbardziej.

5. Grunty siedliskowe

Działki siedliskowej możesz poszukiwać, jeśli potrzebujesz terenu pod dom mieszkalny, który będzie zawierał także obiekty gospodarcze jako całość. W takiej sytuacji będziesz potrzebował parceli z tzw. podgrupy gruntów rolnych (w ewidencji gruntów oznaczenie “Br”, a w MPZP “RM”).

6. Działki o charakterze leśnym

Grunt leśny zdefiniowany został w Ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach – jest to teren leśny o powierzchni minimum 0,1 ha, który pokrywa roślinność typowo leśna lub związana z gospodarką leśną. W przypadku takiej działki mogą stanąć na niej tylko obiekty związane z gospodarowaniem lasem, np. leśniczówka. Do takich gruntów należą w ewidencji tereny zielone objęte ochroną przyrody, lasy, tereny zieleni urządzonej i ogródków działkowych, cmentarze, a także obszary zagrożone powodzią.

Jaką działkę kupić?

Jak widzisz, rodzajów gruntów jest dość sporo, ale znając już ich podział, charakterystykę i wiedząc, gdzie szukać odpowiednich oznaczeń, będziesz w stanie łatwiej się rozeznać. Dzięki temu dopasujesz odpowiednią działkę pod swój cel zakupowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *