Przejdź do treści
podkluczyk.pl » Blog » Ceny ofertowe mieszkań w Polsce w styczniu 2023. Raport.

Ceny ofertowe mieszkań w Polsce w styczniu 2023. Raport.

ceny ofertowe mieszkań w polsce w styczniu 2023

Jakie były ceny ofertowe mieszkań w Polsce w styczniu 2023 roku? Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w miastach wojewódzkich? Dzisiejszy raport cen ofertowych mieszkań, przygotowany w oparciu dane z ogłoszeń z ponad 100 portali z ofertami sprzedaży nieruchomości, postara się odpowiedzieć na te pytania. W styczniu na ponad 100 portalach z ogłoszeniami pojawiło się ponad 157 tysięcy nowych ofert sprzedaży mieszkań, z czego ponad 68 tysięcy było unikalnych.

Korekta mediany cen ofertowych mieszkań niemal w całej Polsce

W większości województw ceny ofertowe mieszkań w styczniu 2023 zmniejszyły się lub pozostały stabilne. Największy spadek cen zanotowano w województwie lubuskim, gdzie mediana cen ofertowych zmniejszyła się o 6,5%. Podobnie, w województwie kujawsko-pomorskim ceny ofertowe zmniejszyły się o 5,6%, a w województwie opolskim o 5,2%.

Największy wzrost cen zanotowano w województwie mazowieckim, gdzie mediana cen ofertowych wzrosła o 1,8%. W województwie podlaskim ceny ofertowe wzrosły o 0,9%, a w województwie warmińsko-mazurskim o 0,2%.

W styczniu 2023, mediana cen ofertowych mieszkań wyniosła 11579 złotych za metr kwadratowy w województwie mazowieckim, co czyni je najdroższym regionem. Następne w kolejności jest województwo małopolskie z medianą cen 10515 złotych za metr kwadratowy. Trzecie miejsce zajmuje województwo pomorskie z medianą cen 9517 złotych za metr kwadratowy.

Najtańszym regionem w styczniu 2023 roku było województwo lubuskie, gdzie mediana cen ofertowych wyniosła 5606 złotych za metr kwadratowy. Drugie miejsce zajęło województwo opolskie z medianą 5651 złotych za metr kwadratowy.

Wnioski wynikające z analizy cen ofertowych mieszkań w poszczególnych województwach wskazują na dalszą stabilizację lub spowolnienie wzrostu cen. Ceny mieszkań w Polsce pozostają wysokie, ale jednocześnie widać pewien trend spadkowy w większości regionów. Wpływ na ceny mają m.in. wzrost kosztów budowy, koszty finansowania, koszty energii, a także lokalna sytuacja rynkowa.

Ceny ofertowe mieszkań w Polsce w poszczególnych województwach w styczniu 2023

Indeks Cen Mieszkań na tle inflacji CPI i stóp procentowych NBP – styczeń 2023

Inflacja CPI w styczniu 2023 roku wyniosła 17,2% w skali roku, co oznacza wzrost cen towarów i usług w kraju. Wpływ na to miała przede wszystkim wysokie ceny energii oraz gazu. Coraz wyraźniej obserwujemy także spowolnienie gospodarcze, które może skutkować wzrostem bezrobocia oraz niestabilnością na rynku finansowym.

Stopa referencyjna NBP pozostała w styczniu 2023 bez zmian i wyniosła 6,75%. Wzrost inflacji mógłby sugerować podwyżkę stóp procentowych, jednakże z uwagi na sytuację gospodarczą w kraju, NBP postanowił zachować dotychczasową politykę monetarną.

Indeks Cen Mieszkań podkluczyk.pl (ICM) to wskaźnik mierzący zmiany średnich cen ofertowych mieszkań na rynku nieruchomości w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Wartość ICM podkluczyk.pl pokazuje, czy ceny mieszkań rosną lub spadają w danym okresie. Im wyższa wartość ICM, tym większa zmiana cen ofertowych mieszkań. W porównaniu ze styczniem 2022 uśrednione ceny ofertowe rosną r/r o 4,5%. Realny wzrost cen ofertowych jest zatem głęboko ujemny i po uwzględnieniu inflacji wynosi -12,7%.

Indeks Cen Mieszkań w styczniu 2023, Inflacja raportowana przez GUS w styczniu 2023 oraz wysokość stóp procentowych NBP w styczniu 2023
źródła: dane GUS, NBP, podkluczyk.pl

Ceny ofertowe mieszkań realnie spadają

Inne warianty Indeksu Cen Mieszkań podkluczyk.pl, opisujące uśrednione ceny mieszkań w Polsce w styczniu 2023 pokazują, że trend wzrostowy cen ofertowych trwa nadal, choć z różną siłą na różnych rynkach. Według raportów, uśrednione ceny mieszkań na rynku pierwotnym wzrosły o 5,5% w skali roku. Na rynku wtórnym uśrednione ceny ofertowe mieszkań w Polsce w styczniu 2023 wzrosły o 4% w skali roku. Jest to porównywalny wzrost do wzrostów w poprzednich miesiącach. Wskazuje to na utrzymującą się stabilizację cen na rynku nieruchomości w Polsce.

Raporty pokazują także, że ceny ofertowe najmniejszych oraz największych mieszkań wzrosły o 5% w skali roku. W przypadku mieszkań średnich, o metrażu od 38 do 70 mkw, ceny ofertowe wzrosły o 3,5% w skali roku.

Zmiana cen mieszkań m/m w miastach wojewódzkich

Według danych portalu podkluczyk.pl, mediana cen ofertowych mieszkań w styczniu 2023 roku w Warszawie wyniosła 13400 zł/m2, co oznacza wzrost o 3,9% w porównaniu do grudnia 2022 roku, kiedy mediana wynosiła 12900 zł/m2. W Krakowie mediana cen wyniosła 11500 zł/m2, co stanowi wzrost o 1,8% w porównaniu do grudnia, gdy wynosiła 11300 zł/m2. W Gdańsku, mediana cen ofertowych w styczniu wyniosła 11000 zł/m2 i pozostała na poziomie z grudnia 2022 roku.

Wrocław również odnotował wzrost mediany cen ofertowych o 1%, z 10400 zł/m2 w grudniu 2022 roku do 10500 zł/m2 w styczniu 2023 roku. Poznań odnotował wzrost mediany cen ofertowych o 1,1%, z 9400 zł/m2 w grudniu 2022 roku do 9300 zł/m2 w styczniu 2023 roku.

Największy wzrost cen mieszkań w styczniu 2023 roku odnotowano w Warszawie i w Lublinie, gdzie mediana cen ofertowych wzrosła odpowiednio o 3,9% i 2,3%. Jednocześnie, w kilku miastach, takich jak Szczecin, Kielce, Olsztyn i Toruń, ceny mieszkań spadły, choć tylko o niewielkie wartości.

Rozkład cen ofertowych mieszkań w miastach wojewódzkich w Polsce w styczniu 2023
Na pomarańczowo mediana cen, na granatowo drugi i trzeci kwartyl zakresu cen mkw. w danym mieście, przerywaną linią całkowity zakres cen dla danego miasta wojewódzkiego.

Czy ceny ofertowe mieszkań spadną nominalnie w 2023 roku?

Trudno jest jednoznacznie prognozować, czy ceny mieszkań w Polsce będą nadal rosnąć, czy też ulegną stabilizacji lub spadkowi. Mimo to, wiele czynników wskazuje na to, że ceny mieszkań w Polsce będą w dalszym ciągu utrzymywać się na wysokim poziomie. Wzrost cen surowców, takich jak stal i drewno, wpływa na wzrost kosztów budowy, a rosnące ceny gruntów oraz kosztów pracy w sektorze budowlanym również przyczyniają się do wzrostu cen mieszkań. Z kolei spadająca ilość rozpoczętych nowych inwestycji w nieruchomości w 2022 roku zmniejsza podaż nowych mieszkań. Jednocześnie, duże zapotrzebowanie na mieszkania wynikające z napływu ludności do większych miast oraz rosnąca liczba rodzin i osób chętnych do nabycia własnego mieszkania również mogą wpływać na utrzymywanie się cen na wysokim poziomie.

Sprawdź raporty cen ofertowych mieszkań z poprzednich lat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *