Przejdź do treści
podkluczyk.pl » Blog » Jakie są aktualne ceny mieszkań za metr w Polsce? RAPORT marzec 2024

Jakie są aktualne ceny mieszkań za metr w Polsce? RAPORT marzec 2024

Aktualne ceny mieszkań za metr w Polsce - raport cen mieszkań w marcu 2024

Ceny ofertowe mieszkań za metr wyraźnie rosną w ostatnich dwunastu miesiącach w całej Polsce. W większości polskich miast wojewódzkich i związanych z nimi aglomeracjach cena za metr kwadratowy mieszkania rośnie w ujęciu rocznym, ale także w stosunku do odczytu sprzed miesiąca (luty 2024). Uśredniony wzrost cen ofertowych mieszkań za metr w skali całej Polski wyniósł w marcu 2024 już +25% r/r. Przy relatywnie niskiej inflacji CPI w marcu 2024, wynoszącej 1,9% r/r, realny wzrost uśrednionych cen mieszkań za metr wyniósł aż +23,1% r/r. Więcej w poniższym raporcie podsumowującym ceny ofertowe mieszkań za metr w Polsce w marcu 2024.

Zapraszamy do lektury raportu cen ofertowych mieszkań za metr w Polsce w marcu 2024 roku:

 1. Ceny mieszkań za metr w województwach – zmiana m/m
 2. Komunikat RPP z kwietnia 2024 o stopach procentowych NBP
 3. Indeks Cen Mieszkań za metr na tle inflacji CPI i stóp procentowych NBP – marzec 2024
 4. Ceny ofertowe mieszkań za metr w miastach wojewódzkich – raport w marcu 2024
 5. Raporty cen ofertowych mieszkań za metr w marcu z poprzednich lat

Ceny mieszkań za metr w województwach – zmiana m/m

Podsumowanie marcowych zmian cen ofertowych za metr mieszkania w województwach potwierdza zwyżkowy trend cen w 10 z 16 województw. Najbardziej widoczne podwyżki notują:

 • województwo lubelskie – mediana cen za metr 9500 zł/m2, wzrost o 9,8% m/m;
 • województwo warmińsko—mazurskie – mediana cen za metr 7725 zł/m2, wzrost o 9,0% m/m;
 • województwo podlaskie – mediana cen za metr 8937 zł/m2, wzrost o 5,1% m/m;
 • województwo pomorskie – mediana cen za metr 11563 zł/m2, wzrost o 4,3% m/m.

Mediana cen mieszkań za metr rośnie w porównaniu z lutym 2024 również w województwach wielkopolskim, kujawsko—pomorskim, mazowieckim, łódzkim oraz dolnośląskim. Bardzo niewielkie zmiany przeciętnej ceny za metr odnotowujemy w województwach zachodniopomorskim, małopolskim, podkarpackim, oraz opolskim. Zauważalna korekta mediany cen mieszkań za metr wystąpiła w województwach:

 • lubuskim – mediana cen za metr 6877 zł/m2, spadek o 2,3% m/m;
 • śląskim – mediana cen za metr 7151 zł/m2, spadek o 2,8% m/m;
 • świętokrzyskim – mediana cen za metr 7900 zł/m2, spadek o 2,5% m/m.
Przeciętne ceny ofertowe mieszkań za metr w Polsce w województwach w marcu 2024, mapa

Komunikat RPP z kwietnia 2024 o stopach procentowych NBP

Odczyt inflacji CPI, podany przez GUS w marcu wyniósł 1,9% r/r, co oznacza, że inflacja CPI znalazła się poniżej celu NBP, który wynosi 2%. Mimo tego RPP podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na poziomie 5,75%. RPP argumentuje decyzję tym, że przyczyną niskiego odczytu inflacji w marcu 2024 jest wysoka baza z marca 2023, oraz że wciąż wysoki poziom utrzymuje wskaźnik inflacji bazowej (po wyłączeniu cen żywności i energii).

„W ocenie Rady (…) oczekuje się, że w najbliższych miesiącach roczna dynamika CPI będzie kształtowała się na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP. (…) Jednocześnie spadek inflacji bazowej będzie wolniejszy i inflacja bazowa utrzyma się powyżej inflacji CPI. W kolejnych kwartałach kształtowanie się inflacji obarczone jest jednak znaczną niepewnością, w tym związaną z wpływem polityki fiskalnej i regulacyjnej na procesy cenowe, a także tempem ożywienia gospodarczego w Polsce oraz sytuacją na rynku pracy. W przypadku przywrócenia wyższej stawki podatku VAT na żywność oraz podniesienia cen energii, w II połowie 2024 r. inflacja może istotnie wzrosnąć”

źródło: komunikat RPP

Indeks Cen Mieszkań za metr na tle inflacji CPI i stóp procentowych NBP – marzec 2024

Indeks Cen Mieszkań za metr dla Polski w marcu 2024 wynosi 25,0, co oznacza, że w porównaniu z marcem 2023 uśrednione ofertowe ceny mieszkań rosną r/r aż o 25%. Wciąż jednak na wyraźny wzrost cen ofertowych mieszkań w ujęciu rocznym wpływ ma przede wszystkim efekt niskiej bazy. Na początku 2023 roku uśrednione ceny mieszkań za metr w Polsce były w trendzie bocznym. Zarówno strona popytowa jak i podażowa oczekiwały na start programu Bezpieczny Kredyt 2% latem 2023. Z tego powodu w 2024 roku, nawet jeśli ceny ofertowe mieszkań nominalnie będą stabilne, to w ujęciu rocznym obserwujemy wysokie dodatnie wartości ICM. Na pierwsze wyraźne korekty wartości ICM za metr przyjdzie najprawdopodobniej należy poczekać do czerwca 2024.

indeks cen mieszkań za metr w marcu 2024, inflacja GUS marzec 2024, stopy procentowe NBP marzec 2024

Ceny ofertowe mieszkań za metr w miastach wojewódzkich – raport w marcu 2024

Porównanie cen ofertowych mieszkań w miastach wojewódzkich z cenami w lutym 2024 pokazuje, że ceny ofertowe w miastach wojewódzkich podlegają niewielkim zmianom m/m. Wzrost cen obserwujemy w Warszawie (+1,1% m/m), Wrocławiu (+0,7% m/m), Gdańsku (+6,8% m/m), Poznaniu (+2,6% m/m), Rzeszowie (+1,9% m/m), Lublinie (+4,0% m/m), Białymstoku (+3,0% m/m), Szczecinie (+3,1% m/m), Olsztynie (+7,9% m/m), Opolu (+2,1% m/m), Toruniu (+1,1%m/m), Łodzi (+1,1% m/m) oraz Zielonej Górze (+6,0% m/m).

Niższe przeciętne ceny mieszkań w porównaniu z lutym 2024 wystąpiły w Katowicach (-5,8% m/m), Kielcach (-2,2% m/m) oraz Gorzowie Wielkopolskim (-1,7% m/m). Bez zmian ceny w Krakowie oraz Bydgoszczy.

Przeciętne ceny ofertowe mieszkań za metr w Polsce w miastach wojewódzkich w marcu 2024, wykres
Na pomarańczowo mediana cen, na granatowo drugi i trzeci kwartyl zakresu cen mkw. w danym mieście, przerywaną linią całkowity zakres cen dla danego miasta wojewódzkiego.

Raporty cen ofertowych mieszkań za metr w marcu z poprzednich lat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *