Przejdź do treści
podkluczyk.pl » Blog » Raport cen ofertowych mieszkań w Polsce – kwiecień 2023

Raport cen ofertowych mieszkań w Polsce – kwiecień 2023

raport cen ofertowych mieszkań w Polsce

Kwietniowy raport cen ofertowych mieszkań w Polsce prezentuje ponownie dane o korekcie cen ofertowych mieszkań w wielu regionach Polski. W skali województw mediana cen stopniowo maleje, mimo niewielkich wzrostów w największych miastach Polski. Kwietniowy raport cen ofertowych mieszkań jak zawsze prezentuje dane z ogłoszeń z ponad 100 portali z ofertami sprzedaży nieruchomości. W kwietniu na ponad 100 portalach z ogłoszeniami pojawiło się ponad 150 tysięcy nowych ofert sprzedaży mieszkań, z czego ponad 69 tysięcy było unikalnych.

W większości województw trwa korekta mediany cen ofertowych mieszkań

W kwietniu 2023 zaobserowaliśmy zróżnicowane tendencje cenowe na rynku nieruchomości w poszczególnych województwach Polski. Przeważała jednak kontynuacja korekty mediany cen ofertowych mieszkań, która wystąpiła w aż 10 województwach. Wśród województw, gdzie odnotowano wzrost cen ofertowych mieszkań w odniesieniu do cen z marca 2023, znalazło się m.in. Zachodniopomorskie, gdzie ceny zwiększyły się o 1,9%. Kolejnym województwem, gdzie ceny rosły, było Lubuskie, gdzie wzrost wyniósł 1,2%. Z kolei województwo Dolnośląskie odnotowało zauważalny wzrost cen na poziomie 2,2%. Również Opolskie, Śląskie i Podkarpackie miały do czynienia ze wzrostem cen, odpowiednio o 1,1%, 1,3% i 0,4%.

Z drugiej strony, województwa, w których odnotowano spadek cen ofertowych mieszkań, obejmowały m.in. Pomorskie, gdzie ceny zmniejszyły się o 0,4%, oraz Warmińsko-Mazurskie, gdzie spadek wyniósł 0,2%. Wielkopolskie było jednym z województw, w którym ceny znacząco spadły, aż o 6,0% m/m. Kujawsko-Pomorskie i Mazowieckie również doświadczyły obniżek cen, odpowiednio o 4,6% i 4,5%. Pozostałe województwa, takie jak Podlaskie, Łódzkie, Świętokrzyskie, Małopolskie i Lubelskie, również odnotowały spadki cen mieszkań, choć nieznaczne, oscylujące wokół 0,3-1,1%.

raport cen ofertowych mieszkań w Polsce - mapa, kwiecień 2023

Indeks Cen Mieszkań na tle inflacji CPI i stóp procentowych NBP – kwiecień 2023

W kwietniu 2023 Inflacja CPI ponownie spadła i wyniosła 14,7% w skali roku. Oczywiście nie oznacza to spadku cen towarów i usług, a jedynie wolniejszy, ale jednak postępujący wzrost cen w gospodarce. Mimo utrzymującej się wysokiej inflacji stopa referencyjna NBP ponownie pozostała w kwietniu 2023 bez zmian i wyniosła 6,75%. W roku wyborczym, przynajmniej do końca kampanii wyborczej na jesieni, nie powinniśmy się raczej spodziewać wzrostu stóp procentowych.

Indeks Cen Mieszkań podkluczyk.pl (ICM) to wskaźnik mierzący zmiany średnich cen ofertowych mieszkań na rynku nieruchomości w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Wartość ICM podkluczyk.pl pokazuje, czy ceny mieszkań rosną lub spadają w danym okresie. Im wyższa wartość ICM, tym większa zmiana cen ofertowych mieszkań rok-do-roku. W porównaniu z kwietniem 2022 uśrednione ceny ofertowe rosną r/r o 2%. Realny wzrost cen ofertowych jest zatem głęboko ujemny i po uwzględnieniu inflacji wynosi -12,7%.

raport cen ofertowych mieszkań w Polsce - kwiecień 2023, inflacja GUS, stopy procentowe NBP, wzrost cen mieszkań
źródła: dane GUS, NBP, podkluczyk.pl

Raport cen ofertowych mieszkań w Polsce – kwiecień 2023

Dodatkowe warianty Indeksu Cen Mieszkań podkluczyk.pl, opisujące uśredniony wzrost cen mieszkań w Polsce względem kwietnia 2022, pokazują trendy w cenach mieszkań z podziałem na grupy powierzchniowe oraz na rynek pierwotny i wtórny. Już w drugim kolejnym miesiącu uśrednione ceny ofertowe największych mieszkań (powyżej 70mkw.) spadają nominalnie. Korekta względem kwietnia 2022 wyniosła dla największych mieszkań niemal -4%.

Uśrednione ceny najmniejszych mieszkań (poniżej 38mkw.) rosną jednak o 5,75%. Z kolei mieszkania średnie (od 38 do 70mkw.) notują wzrost cen r/r o jedynie 3%. Na rynku pierwotnym uśredniony wzrost cen ofertowych w kwietniu 2023 wyniósł 4%. Uśredniony wzrost cen mieszkań w Polsce na rynku wtórnym wyniósł z kolei około 1,75%.

Zmiana cen mieszkań m/m w miastach wojewódzkich – kwiecień 2023

W kwietniu 2023 odnotowaliśmy wzrost mediany cen ofertowych mieszkań w 8 miastach wojewódzkich. Bez zmian mediany cen ofertowych pozostało 7 miast, a spadek mediany odnotowaliśmy w dwóch miastach wojewódzkich. Poniżej prezentujemy różnice w cenach ofertowych mieszkań w poszczególnych miastach wojewódzkich Polski w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Wśród miast, gdzie odnotowano wzrost cen, warto zwrócić uwagę na Kraków, gdzie ceny ofertowe mieszkań wzrosły o 100 zł, co stanowi wzrost o 0,85%. Aktualna mediana cen wynosi 11900 zł. Gdańsk również doświadczył wzrostu cen, z medianą cen ofertowych mieszkań wynoszącą 11300 zł, co oznacza wzrost o 200 zł (1,80%). Wrocław również odnotował wzrost cen ofertowych mieszkań. Mediana cen wzrosła o 200 zł (1,89%), osiągając wartość 10800 zł. Natomiast Poznań zanotował większy wzrost cen, gdzie ceny ofertowe mieszkań wzrosły o 300 zł (3,09%), osiągając medianę 10000 zł.

W niektórych miastach ceny pozostały stabilne. Warszawa utrzymała się na poziomie z marca 2023, ze średnią ceną 13200 zł. Szczecin również nie odnotował zmian, a mediana cen wynosiła 8300 zł. Bez zmian mediany cen ofertowych metra kwadratowego w kwietniu również w Białymstoku (8500zł), Lublinie (8600zł), Olsztynie (7700zł), Toruniu (7600zł) oraz Gorzowie Wielkopolskim (6500zł).

Tak jak wspomnieliśmy we wstępie, w dwóch miastach ceny ofertowe mieszkań spadły. Opole zanotowało spadek o 200 zł (2,53%), co przyniosło medianę cen na poziomie 7700 zł. Łódź również odnotowała spadek cen o 100 zł (1,35%), osiągając medianę 7500 zł.

raport cen ofertowych mieszkań w Polsce - wykres dla miast wojewódzkich, kwiecień 2023
Na pomarańczowo mediana cen, na granatowo drugi i trzeci kwartyl zakresu cen mkw. w danym mieście, przerywaną linią całkowity zakres cen dla danego miasta wojewódzkiego.

Sprawdź raporty cen ofertowych mieszkań z poprzednich lat

Udostępnij jeśli Ci się spodobał ten post:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wakacyjna oferta kod rabatowy podkluczyk.pl multiwyszukiwarka zametr moniter nbot rabat agregator nieruchomości