Przejdź do treści
podkluczyk.pl » Blog » Jak zmieniły się ceny mieszkań w 2023? [Raport podkluczyk.pl]

Jak zmieniły się ceny mieszkań w 2023? [Raport podkluczyk.pl]

Jak zmieniły się ceny mieszkań w 2023? Raport podkluczyk.pl w grudniu 2023.

Grudzień zamyka rok kalendarzowy, zatem można już powoli podsumować jak zmieniły się ceny mieszkań w 2023 w Polsce. Patrząc jedynie na odczyt Indeksu Cen Mieszkań podkluczyk.pl możemy powiedzieć, że ceny mieszkań mocno wzrosły. Uśredniony wzrost cen ofertowych w ujęciu rocznym wynosi w grudniu 2023 już +20,5%. Bardziej szczegółowe zmiany cen mieszkań w poszczególnych województwach, a także miastach wojewódzkich prezentuje dzisiejszy raport.

Zapraszamy do lektury grudniowego raportu cen mieszkań w Polsce, podsumowującego również jak zmieniły się ceny mieszkań w 2023 w Polsce.

Sprawdź również ostatnie raporty cen mieszkań

Jak zmieniły się ceny mieszkań m/m w województwach?

W aż 12 województwach odnotowujemy w grudniu 2023 wzrost mediany cen ofertowych mieszkań w ujęciu miesięcznym. Korektę mediany cen w grudniu obserwujemy jedynie w województwie opolskim (-5,2% m/m) i zachodniopomorskim (-0,6% m/m). Niemal bez zmian pozostały natomiast mediany cen ofertowych metra kwadratowego mieszkania w województwach śląskim (-0,3% m/m) oraz pomorskim (bez zmian m/m).

W pozostałych dwunastu regionach mediana cen ofertowych za m2 mieszkania jest wyższa w grudniu w porównaniu z listopadem 2023. Coraz wyższe ceny mieszkań obserwujemy w województwach warmińsko-mazurskim (+7,9% m/m), podlaskim (+4,4% m/m), wielkopolskim (+3,7% m/m), mazowieckim (+5,6% m/m), lubuskim (+3,3% m/m), kujawsko-pomorskim (+6,7% m/m), łódzkim (+6,6% m/m), dolnośląskim (+9,9% m/m), świętokrzyskim (+5,4% m/m), lubelskim (+6,4% m/m), małopolskim (+4,5% m/m) oraz podkarpackim (+1,4% m/m).

Szczególnie województwa mazowieckie, małopolskie i dolnośląskie charakteryzują się wyraźnym wzrostem cen utrzymującym się już od kilku miesięcy.

jak zmieniły się ceny mieszkań w województwach? mapa wykres raport cen mieszkań m/m grudzień 2023

Indeks Cen Mieszkań na tle inflacji CPI i stóp procentowych NBP – grudzień 2023

Grudniowy odczyt inflacji CPI, podany przez GUS, wyniósł 6,1% r/r. Dezinflacja, czyli malejący wskaźnik inflacji, postępuje już od marca 2023, ale w ostatnim kwartale wyraźnie wyhamowuje. Poziom inflacji zbliżył się do poziomu stóp procenowych NBP, które w zarówno w listopadzie jak i grudniu pozostały bez zmian na poziomie 5,75%.

W porównaniu z grudniem 2022 uśrednione ofertowe ceny mieszkań rosną r/r aż o 20,5%. Znamienne jak wiele zmieniło się na rynku mieszkań w 2023. Jeszcze 12 miesięcy temu zastanawialiśmy się kiedy spadną ceny mieszkań, licząc na nominalne obniżki cen ofertowych. W pierwszym półroczu 2023 była jeszcze na to nadzieja. Wszystko zmieniło się jednak od czerwca 2023 czyli od czasu wprowadzenia programu Bezpieczny Kredyt 2%. Ceny ofertowe mieszkań w drugim półroczu rosną w Polsce gwałtownie. O nominalnych spadkach cen ofertowych poniżej poziomu cen z początku roku można już zapomnieć. W grudniu 2023 wzrost uśrednionych cen ofertowych mieszkań przebija poziom inflacji CPI o ponad 14%. Oznacza to również wysoki (i do tego rekordowy) poziom realnego wzrostu uśrednionych cen ofertowych mieszkań w Polsce w 2023 roku.

Jak zmieniły się ceny mieszkań w 2023 w porównaniu z 2022 i 2021 rokiem. Indeks cen mieszkań, inflacja CPI GUS i stopy procentowe NBP.

Indeks Cen Mieszkań w grudniu 2023 – rynek pierwotny i rynek wtórny

Indeks Cen Mieszkań podkluczyk.pl wyliczany względem grudnia 2022, rozpatrywany z podziałem na grupy powierzchniowe wskazuje, że uśrednione ofertowe wyceny największych mieszkań (powyżej 70mkw.) rosną r/r o 17,5%, a mieszkania średnie (od 38 do 70 mkw.) oraz najmniejsze (do 38 mkw.) wyceniane są średnio odpowiednio o 21% oraz 24% wyżej niż w grudniu 2022. Na rynku pierwotnym i na rynku wtórnym uśredniony wzrost cen ofertowych w grudniu 2023 wyniósł odpowiednio 20,5% oraz 21,5% r/r.

Podsumowując cały 2023 rok i to jak zmieniły się ceny mieszkań widać wyraźnie na obu wykresach różnicę w dynamice cen w obu półroczach. Przez pierwsze 5 miesięcy 2023 roku nominalny wzrost cen ofertowych był znikomy. Zwyżka uśrednionych cen ofertowych mieszkań w Polsce nie przekroczyła poziomu 5% do maja 2023. Następnie od czerwca obserwujemy wyraźny wzrost cen ofertowych. Nie trzeba chyba przypominać nikomu, że w lipcu 2023 wprowadzono program Bezpieczny Kredyt 2%, w którym to eksperci i analitycy upatrują główną przyczynę gwałtownego wzrostu cen mieszkań w Polsce.

Jak zmieniły się ceny mieszkań w 2023 roku w miastach wojewódzkich?

W grudniu 2023 porównujemy ceny ofertowe mieszkań w miastach wojewódzkich do cen ofertowych miesiąc wcześniej, czyli w listopadzie 2023 oraz do cen ofertowych rok wcześniej, czyli w grudniu 2022. Na przestrzeni miesiąca ceny mieszkań w stołecznej Warszawie wzrosły o 1,2% do 16 300 zł/m2, natomiast na przestrzeni 2023 roku ceny ofertowe mieszkań w Warszawie wzrosły o ponad 26%.

W Krakowie obserwujemy równie spektakularny wzrost mediany cen ofertowych – w ujęciu miesięcznym o 3,4% do 15 200 zł/m2, natomiast w ujęciu rocznym aż o 34,5%! We Wrocławiu poziom przeciętnych cen ofertowych m2 mieszkania wzrósł w ostatnim miesiącu o niecały 1% do poziomu 12 500 zł/mkw. W ujęciu rocznym przeciętne ceny mieszkań we Wrocławiu wzrosły w 2023 o 20,2%. Na czwartym miejscu pod względem wysokości mediany cen mieszkań wśród miast wojewódzkich po raz pierwszy na koniec 2023 roku melduje się Poznań z medianą 11 000 zł/m2 (bez zmian m/m) i 17% wzrostem r/r.

Jak zmieniły się ceny mieszkań w miastach wojewódzkich w Polsce w 2023 roku. Ceny mieszkań wykres grudzień 2023.
Na pomarańczowo mediana cen, na granatowo drugi i trzeci kwartyl zakresu cen mkw. w danym mieście, przerywaną linią całkowity zakres cen dla danego miasta wojewódzkiego.

Wszystkie miasta wojewódzkie notują wzrost cen r/r

W kolejnych największych miastach mediany wynosiły odpowiednio: 11 000 zł/mkw w Gdańsku (-2,0% m/m oraz bez zmian r/r), 9 500 zł/mkw w Szczecinie (+1,0% m/m oraz +9,3% r/r) oraz 8 900 zł/mkw w Łodzi (+1,1% m/m oraz 20,2% r/r). W Rzeszowie mediana cen w grudniu wyniosła 9 000 zł/mkw (-7,3% m/m oraz +12,5% r/r), w Lublinie 10 000 zł/mkw (+3,0% m/m oraz +16,2% r/r), w Białymstoku 9 800 zł/mkw (+6,5% m/m oraz +16,6% r/r), a w Toruniu 8 900 zł/mkw (+1,1% m/m oraz +18,6% r/r).

Mediana cen w Kielcach wyniosła w grudniu 9 000 zł/mkw (+1,1% m/m oraz +16,8% r/r), w Katowicach 9 900 zł/mkw (+5,3% m/m oraz 20,7% r/r), w Olsztynie 8 800 zł/mkw (+4,7% m/m oraz +14,2% r/r), w Opolu 9 100 zł/mkw (-1,1% m/m oraz +15,2% r/r), a w Bydgoszczy 8 500 zł/mkw (+2,4 m/m oraz +19,7% r/r). W najtańszych miastach wojewódzkich, położonych w województwie lubuskim, ceny przeciętne wyniosły kolejno 8 100 zł/mkw w Zielonej Górze (+5,2% m/m oraz +8% r/r) oraz 7 500 zł/mkw w Gorzowie Wielkopolskim (+7,1 % m/m oraz +15,4% r/r).

Sprawdź raporty cen ofertowych mieszkań z poprzednich lat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *