Przejdź do treści
podkluczyk.pl » Blog » Odbicie cen ofertowych na rynku mieszkań – przyczyną kredyt 2%?

Odbicie cen ofertowych na rynku mieszkań – przyczyną kredyt 2%?

odbicie cen mieszkań w Polsce lipiec 2023

Na uśrednione ceny ofertowe mieszkań w lipcu 2023 wyraźnie wpłynął program Bezpieczny kredyt 2%. Sprzedający wywindowali ceny ofertowe licząc na zwiększony popyt na zakup mieszkania pasującego do limitów kwalifikujących nieruchomość do uzyskania kredytu z dopłatą. Podobnie jednak jak w ubiegłym roku, w lipcu 2023 ceny ofertowe mieszkań nadal rosną r/r wolniej od inflacji. Odbicie cen ofertowych mieszkań jest zatem wyraźne, ale realnie uśrednione ceny wciąż spadają w ujęciu rocznym.

Na ponad 100 portalach z ogłoszeniami pojawiło się w lipcu 2023 ponad 161 tysięcy nowych ofert sprzedaży mieszkań, z czego ponad 101 tysięcy było unikalnych. Zapraszamy do lektury lipcowego raportu cen mieszkań w Polsce.

Kontynuacja odbicia cen ofertowych mieszkań

W lipcu 2023 obserwujemy kontynuację odbicia cen ofertowych mieszkań w Polsce. W niemal wszystkich województwach mediana cen ofertowych dla danego regionu rośnie w ujęciu miesięcznym. Jedynie w województwie dolnośląskim mediana nieznacznie spadła w porównaniu z czerwcem. Dodatkowo w województwach pomorskim i zachodniopomorskim wzrost cen ofertowych m/m jest kosmetyczny. W pozostałych trzynastu województwach ceny przeciętne wzrosły wyraźnie od +1,9% do nawet +9,8% . W poprzednim raporcie stawialiśmy tezę, że przyczyną wzrostu cen może być wprowadzenie programu Bezpieczny Kredyt 2%. Lipcowe dane wydają się potwierdzać tę tezę. Dodatkowo 31 sierpnia zacznie obowiązywać zwolnienie z podatku PCC dla zakupu pierwszej nieruchomości na rynku wtórnym, co może dodatkowo wpłynąć na popyt na nieruchomości i zaspokoić rosnące oczekiwania sprzedających.

ceny mieszkań w Polsce wykres, lipiec 2023

Dezinflacja i uśredniony wzrost cen mieszkań

Zgodnie z oczekiwaniami analityków oraz Rady Polityki Pieniężnej od szczytu inflacyjnego w lutym tego roku obserwujemy postępującą dezinflację, czyli spadek dynamiki inflacji. RPP w lipcu podjęła po raz kolejny decyzję o pozostawieniu stóp procentowych NBP na poziomie 6,75%. Od lipcowej deklaracji Prezesa NBP Adama Glapińskiego wiemy jednak, że jest to decyzja o nieobniżaniu stóp procentowych. Zgodnie z deklaracją z lipca, cykl podwyżek stóp procentowych został już zakończony. W sierpniu posiedzenie RPP jest niedecyzyjne, ale już w lipcu padła nieformalna zapowiedź możliwego obniżenia poziomu stóp procentowych w najbliższej przyszłości:

Jeśli inflacja we wrześniu będzie jednocyfrowa, a prognozy będą podawać spadki inflacji w następnych kwartałach, to obniżka stóp we wrześniu jest możliwa. Ale to obniżka na poziomie 0,25 pb.

Prezes NBP Adam Glapiński na konferencji 7.07.2023

Indeks Cen Mieszkań podkluczyk.pl (ICM) to wskaźnik mierzący zmiany średnich cen ofertowych mieszkań na rynku nieruchomości w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Wartość ICM podkluczyk.pl pokazuje, czy ceny mieszkań rosną lub spadają w danym okresie. Im wyższa wartość ICM, tym większa zmiana cen ofertowych mieszkań rok-do-roku. W porównaniu z lipcem 2022 uśrednione ofertowe wyceny mieszkań rosną r/r o 10,5%. Wyraźny skok wartości względnego wzrostu cen ofertowych z czerwca został zatem podtrzymany w lipcu 2023. Realny wzrost cen ofertowych (po uwzględnieniu inflacji) jest już bliski 0, ale nadal ujemny.

odbicie cen ofertowych nieruchomości, inflacja GUS lipiec 2023, stopy procentowe NBP lipiec 2023, indeks cen mieszkań, wykres

Odbicie cen ofertowych mieszkań – rynek pierwotny i rynek wtórny

Indeks Cen Mieszkań podkluczyk.pl wyliczany względem lipca 2022, rozpatrujemy również z podziałem na grupy powierzchniowe oraz na rynek pierwotny i wtórny. Uśrednione ofertowe wyceny największych mieszkań (powyżej 70mkw.) rosną r/r o 8%. Mieszkania średnie (od 38 do 70 mkw.) oraz najmniejsze (do 38 mkw.) wyceniane są średnio odpowiednio o 9% oraz 13% wyżej niż w lipcu 2022. Na rynku pierwotnym uśredniony wzrost cen ofertowych w lipcu 2023 wyniósł 14% r/r. Uśredniony wzrost cen mieszkań w Polsce na rynku wtórnym wyniósł z kolei około 10%.

Kolejne rekordowe mediany cen ofertowych mieszkań w miastach wojewódzkich

Mocne odbicie cen z czerwca, które kontynuowane jest w lipcu ma swoje odzwierciedlenie w rekordowych medianach cen mieszkań w wielu miastach wojewódzkich. Największy wpływ na uśredniony wzrost cen mieszkań w Polsce mają rekordowe odczyty przeciętnych cen w Warszawie (14 900 zł/mkw., +4,2% m/m), Krakowie (12 900 zł/mkw., +3,2% m/m) oraz Wrocławiu (11 300 zł/mkw., +0,9% m/m). Spadają jednak ceny przeciętne w Poznaniu (10 300 zł/mkw., -1% m/m), Gdańsku (11 000 zł/mkw., -2,7% m/m) oraz Bydgoszczy (7 600 zł/mkw., -2,5%).

Najbardziej w lipcu wzrosły jednak ceny mieszkań w Katowicach (9 400 zł/mkw., +10,5%) i Opolu (8 900 zł/mkw., +8,5%). Bez zmian natomiast ceny w Białymstoku (8 700 zł/mkw.) i Szczecinie (8 600 zł/mkw.).

odbicie cen mieszkań w Polsce, miasta wojewódzkie, mediana cen w lipcu 2023, wykres
Na pomarańczowo mediana cen, na granatowo drugi i trzeci kwartyl zakresu cen mkw. w danym mieście, przerywaną linią całkowity zakres cen dla danego miasta wojewódzkiego.

Sprawdź raporty cen ofertowych mieszkań z poprzednich lat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *